اصول و فنون مذاکرات تجاری تاکتیک مذاکره تکنیک مذاکره www.khooyeh.com

اصول و فنون مذاکرات تجاری تاکتیک مذاکره تکنیک مذاکره www.khooyeh.com
از 
  ارسال شده در ۱۹ خرداد ۱۳۹۲
 
اصول و فنون مذاکرات تجاری تاکتیک مذاکره تکنیک مذاکره www.khooyeh.com
 
۳۰۱
۵
  •  
تکنیک های مذاکره (۱) فنون مذاکرات تجاری (۱) زبان بدن در مذاکرات (۱) مذاکره کردن (۱) اصول و فنون مذاکرات (۱) محتوای دوره اصول و فنون مذاکرات اثربخش (۱) روان شناسی مذاکره در بازاریابی (۱) negotiation (۱) negotiation skill (۱) انواع مذاکرات (۱) مدیریت مذاکرات تجاری (۱) مذاکرات تجاری حرفه ای (۱) فنون و مهارت های مذاکره (۱) روش های مذاکرات حرفه ای (۱) محتوای دوره اصول و فنون مذاکرات اثربخش مدرس علی خویه ۱ تعریف مذاکره و انواع آن اصول علمی و عملی مذاکره علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکر
/ 0 نظر / 35 بازدید